Beograd, Srbija, February 25, 2020
Advokatska kancelarija CT Legal je održala seminar o primeni Zakona o agencijskom zapošljavanju

Jovana Tomić, advokat i partner u advokatskoj kancelariji CT Legal je dana 20.02.2020. godine održala seminar na temu Zakona o agencijskom zapošljavanju u organizaciji Public Aktiv doo, društva koje  se bavi edukacijama i organizacijom seminara kako bi omogućilo polaznicima da uspešno reše pitanja sa kojima se susreću u praksi i da se upoznaju sa novim propisima i njihovim tumačenjem od strane relevantnih stručnjaka. 

Narodna skupština Republike Srbije je 6.12.2019. godine usvojila dugo očekivani Zakon o agencijskom zapošljavanju, koji počinje sa svojom punom primenom od 1.03.2020. godine. Na održanom seminaru polaznicima su razjašnjene sve nedoumice u pogledu tumačenja odredbi Zakona o agencijskom zapošljavanju i to pre svega pitanja koja se tiču radnog odnosa na određeno vreme i uračunavanje trajanja ugovora na određeno vreme pre početka ...

. . .
Beograd, Srbija, January 9, 2020
Izmene poreskih propisa – test samostalnosti preduzetnika

Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana koji se primenjuje od 1. januara 2020. godine, osim odredbi koje se odnose na oslobađanje od plaćanja poreza po osnovu zarade kod poslodavca koji obavlja inovacionu delatnost, koje će se primenjivati od 1. marta 2020. godine. Prihodi isplaćeni preduzetniku ili preduzetniku paušalcu zaključno sa 1. martom 2020. godine smatraće se prihodom od samostalne delatnosti bez obzira na njegov odnos sa nalogodavcem, tj primena „testa samostalnosti“ se odlaže do 1. marta 2020. godine. Skupština RS je na istoj sednici usvojila i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

&n...

. . .
Beograd, Srbija, December 25, 2019
Da li je Vaše poslovanje usaglašeno sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti?

Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji se oslanja na odredbe Opšte uredbe EU o zaštiti podataka o ličnosti  fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i o slobodnom protoku takvih podataka (GDPR) i koji uvodi značajne novine u oblast zaštite ličnih podataka, je počeo da se primenjuje od 21. avgusta 2019.god.

CT Legal je uspešno uskladio sa ovim zakonom klijente koji posluju u različitim oblastima uključujući nepokretnosti i izgradnja; revizija i računovodstvo; IT sektor; proizvodnja opreme za zaštitu životne sredine; industrija digitalne zabave; industrijski inženjering; projektovanje i izgradnja telekomunikacionih mreža i dr.

Za sva pitanja vezana za primenu zakona CT Legal tim vam stoji na raspolaganju.

...
. . .
Belgrade, Serbia, June 13, 2019
Jovana Tomić - partner u CT Legal moderator okruglog stola o sudskoj praksi u oblasti radnog prava u organizaciji Američke privredne komore (AmCham)

27. maja 2019. godine, Jovana Tomić partner u advokatskoj kancelariji CT Legal modeririala je panel diskusiju o sudskoj praksi u oblasti radnog prava koju je organizovala Američka privredna komora (AmCham) u Srbiji.

 

Učesnici su razgovarali o pitanjima iz sudske prakse i tumačenju zakona, i dobili mišljenja sudija i pojašnjenja u vezi sa različitim tumačenjem sledećih zakonskih pitanja:poništaju rešenja o otkazu - naknadi štete zbog izgubljenih zarada, naknadi u slučaju prekovremenog rada, o zasnivanju ugovora na neodređeno vreme, naknadi troškova za dolazak i odlazak na posao, pravima zaposlenih kod promena poslodavaca, rasporedu i raspodeli radnog vremena, prihodima kod naknade štete u slučaju nezakonitog radnog odnosa i o organizaciji sudstva i usaglašavanju sudske prakse.

 

U dijalogu su učestvovali predstavnici - sudije Vrhovnog kasacionog suda, Osnovnog suda u Nov...

. . .
Beograd, Srbija, April 9, 2019
Dokumentovanje troškova prevoza za zaposlene

Ministarstvo finansija Republike Srbije je dana 01.02.2019. godine izdalo mišljenje br. 011-00-12/2019-04 u kojem je iznet stav da se troškovi prevoza smatraju nedokumentovanim troškovima ukoliko poslodavci ne obezbede verodostojnu ispravu na osnovu kojih se dokazuje da je na adekvatan način nadoknadjen trošak zaposlenog za dolazak i odlazak sa rada (npr. račun za kupovinu mesečne pretplatne karte, dnevne karte ili karte za jednu vožnju u javnom prevozu, račun za gorivo u slučaju korišćenja sopstvenog vozila i sl.). U skladu sa mišljenjem obaveza poslodavca je da svakog meseca obezbedi odgovarajuću verodostojnu ispravu, kao dokaz da je zaposleni troÅ¡kove za dolazak i odlazak sa rada zaista koristio u te svrhe. U suprotnom, poslodavci će biti u obavezi da na nedokumentovani trošak obračunajh porez na zaradu i doprinose na obavezno socijalno osiguranje. 

 

U skladu sa članom 118 Zakona o radu poslodavac je u obavezi da zaposlenom nadoknadi tr...

. . .
Beograd, Srbija, April 9, 2019
CT Legal član AmCham-a

Jovana Tomić, CT Legal je postala je član Američke privredne komore (AmCham), jedne od vodećih poslovnih acocijacija u zemlji koja broji više od 200 američkih, medjunarodnih i lokalnih kompanija članica, usmerenih na unapredjenje poslovnog okruženja u Srbiji, razmenu znanja i iskustava u cilju implementacije dobre poslovne prakse. Kroz ovo partnerstvo, CT Legal je postao deo prestižne globalne mreže AmCham-a. Jovana će nastaviti da koristi iskustvo stečeno kroz rad sa različitim ciljnim grupama iz privrede i javnog sektora, kako bi aktivo pratila izmene zakona i podzakonskih akata i ponudila najbolje modele za uskladjivanje sa tim promenama.

...
. . .
Beograd, Srbija, April 9, 2019
Chambers Europe rangirao Jovanu Tomić

Chambers Europe 2019 rangirao Jovanu Tomić u Band 3 za Radno pravo 
Jovana Tomić, partner i rukovodilac odeljenja za Radno pravo u CT Legal, rangirana je od strane  Chambers and Partners u Band 3 za Radno pravo u Srbiji. Jovana se bavi  pitanjima  vezanim za zapošljavanje, viškove zaposlenih, otpuštanje  i reorganizaciju menadžmenta. Klijenti za nju kažuu da je  "odlična u tumačenju propisa i uvek fokusirana  na implementaciju i rešenje". 
Chambers Europe rangira advokate i advokatske kancelarije širom Evrope. Rangiranje se zasniva na detaljnoj analizi koju je njihov istraživački tim obavio tokom cele godine. 
Vest za Srbiju možete pogledati ovde
 

...
. . .