Tim

Bjanka Bradić

Advokatski pripravnik

Bjanka je završila osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa visokim prosekom kao i master studije Evropskih integracija u saradnji sa Univerzitetom u Bordou. Bila je učesnik u međunarodnom programu razmene Erasmus+, kao i mnogih drugih domaćih i međunarodnih konferencija i studijskih seminara. Bjanka se specijalizuje u oblastima koje se tiču evropskog prava, digitalnog prava i tehničkih inovacija. Advokatskoj kancelariji CT Legal se pridružila marta 2021. god.

CT Legal se pridružila marta 2021. god.

Tečno govori engleski i francuski jezik.

Članstva

Advokatska komora Beograda
Advokatska komora Srbije

Obrazovanje

2019, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
2021, Master evropskih integracija, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Univerzitetom u Bordou (Francuska)

+381 11 411 66 55
bjanka.bradic@ctlegal.rs