Vesti

Pojednostavljen postupak za dobijanje radne i boravišne dozvole za strane državljane

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019) i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019 - dalje: Izmene Zakona), doneti su aprila 2019. godine, u cilju unapređenja procedure izdavanja boravišne, odnosno radne dozvole strancu, a primenjuju se od 7.5.2019. godine.th of May 2019.

Donošenje izmena i dopuna ovih zakonskih propisa imalo je za cilj da se unapredi procedura dva postupka koje sprovode Ministarstvo unutrašnjih poslova (dalje: MUP) u postupku izdavanja boravišne dozvole i Nacionalna služba za zapošljavanje (dalje: NSZ) u postupku izdavanja dozvole za rad.

Na osnovu člana 41a stav 3. Zakona o strancima ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018 i 31/2019), MUP i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sporazumno su dana 26.11.2020. godine doneli Pravilnik o objedinjenom zahtevu za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka i izdavanje dozvole za rad strancu ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020 - dalje: Pravilnik). Pravilnik je stupio na snagu dana 28.11.2020. godine, a počeo je sa primenom od 01.12.2020. godine.

Tako je izmenama i dopunama ovih propisa predviđeno da zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka stranca sa zahtevom za dozvolu za rad stranac podnosi lično ili elektronskim putem nadležnom organu na propisanom obrascu i da se za zahtev plaća propisana taksa a da izgled i sadržinu obrasca, kao i dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev, propisuju sporazumno ministar nadležan za unutrašnje poslove i ministar nadležan za poslove zapošljavanja. Istovremeno je predviđeno da ova odredba počinje da se primenjuje od 1. decembra 2020. godine, a odložena primena bila je neophodna zbog potrebe uspostavljanja materijalno-tehničkih uslova, odnosno uspostavljanja uslova za razmenu relevantnih podataka između nadležnih organa u postupku izdavanja, odnosno produženja radnih dozvola, i to: diplomatsko-konzularnih predstavništava, MUP-a, Uprave za strance, NSZ i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Pravilnik propisuje novi obrazac objedinjenog zahteva i taksativno navedenih dokaza koji su potrebni sa odobrenje boravka i izdavanja radne dozvole strancu. Kao i do sada, pored osnova za boravak i vrstu radne dozvole, navedena je i dokumentacija koja se podnosi za određenu vrstu radne dozvole. Svakako, ostaje da su postupci pribavljanja privremenog boravka i radne dozvole dva formalno razdvojena postupka i da svaki organ rešava zahteve u okviru svoje nadležnosti, ali sa ovim Pravilnikom kada Nacionalna služba za zapošlavanje primi objedinjeni zahtev od Ministarstva unutrašnjih poslova, poslodavac/stranac bi trebalo da prosledi potrebnu dokumentaciju za izdavanje radne dozvole putem mejla na adresu nadležne filijale Nacionalne služba za zapošljavanje. Samim tim, i nakon podnošenja objedninjenog zahteva, stranac će dobiti dve različite dozvole, jednu za privremeni boravak i drugu za rad, kao što je praksa bila i do sada.

Na ovaj način ostvaruje se i predviđena saradnja i razmena informacija između državnih organa, koja ima za cilj olakšano ostvarivanje prava stranaca i pojednostavljivanje postupaka. Imajući u vidu da su ranije postojale dve procedure i da je ukupan vremenski period za donošenje odluke od strane dva organa nekada trajao i po 2 meseca, navedene izmene znatno doprinose ekonomičnosti postupka i omogućava poslodavcima da zaposle strance u dvostruko kraćem vremenskom periodu.

Dana 30.12.2020. godine Ministar unutrašnjih poslova doneo je Pravilnik o bližim uslovima za podnošenje zahteva za odobrenje privremnog boravka elektronskim putem, koji je stupio na snagu 07.01.2021. godine, a primenjuje se od 01.04.2021. godine. Pravo na elektronsko podnošenje zahteva je uvedeno izmenama Zakona o strancima iz 2019. godine, ali je ovim Pravilinikom bliže objašnjen sam postupak.

Zahtev za pribavljanje odnosno produženje privremenog boravka stranac može podneti iz inostranstva, odnosno dok boravi na teritoriji Republike Srbije. Kako bi stranac uspešeno podneo zahtev, neophodno je da se prvo registruje na portal eUprave. Nakon uspešne registracije na portal eUprave, u okviru usluge na domenu LivinginSerbia stranac podonosi potreban zahtev.

Nakon podnošenja zahteva, stranac putem portala dobija upustva za dalje postupanje, i obaveštava se o toku postupka od strane nadležnog organa. Svaki stranac koji se uspešno registrovao na portalu eUprave može pronaći jedinstveno sanduče u koje mu stižu obaveštenja.

U slučaju da su uslovi za odobrenje privremenog boravka ispunjeni, u jedinstveno sanduče stiže obaveštenje o datumu i adresi sastanka kod nadležnog organa, gde je obavezno lično prisustvo stranca kako bi mu se u pasoš utisnula nalepnica o odobrenom privremnom boravku. Po istom principu stranac dobija i obaveštenje ako uslovi za odobrenje privremenog boravka nisu ispunjeni, tako da ovim putem stranac dobija rešenje nadležnog organa o odbijanju, odnosno odbacivanju zahteva za privremeni boravak, u skladu za zakonom.

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili su Vam potrebne detaljnije informacije o primeni ovih Pravilnika, možete nam se obratiti na email adresu office@ctlegal.rs.

Comments are closed.

Članica:

Amcham / Advokatska Komora Srbije

SAM

Srpska asocijacija menadžera

Kontakt:

Caković/Tomić – CT Legal

Bulevar Kralja Aleksandra 26

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 411 66 55

Fax: +381 11 411 66 22

office@ctlegal.rs

Poveži se: