Vesti

Usvojen Zakon o rodnoj ravnopravnosti

Narodna skupština usvojila je Zakon o rodnoj ravnopravnosti 24.05.2021. godine, koji je stupio na snagu 01.06.2021 godine, stim što odredbe zakona koje se odnose na neplaćeni kućni rad, pružanje specijalizovanih usluga podrške za žrtve nasilja i objavljivanje godišnjih statističkih podataka počinju da se primenjuju od 1. januara 2024. godine. 

Novim zakonskim rešenjem utvrđuju se obaveze organa javnih vlasti, poslodavaca i drugih fizičkih i pravnih lica u vezi sa rodnom ravnopravnošću. Takođe, predviđene su i mere za suzbijanje rodne diskriminacije i ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti, što je jedan od osnovnih međunarodnih standarda u obezbeđivanju ljudskih prava.

Stupanjem na snagu zakona prestaje da važi Zakon o ravnopravnosti polova, s tim da sudski postupci za pružanje zaštite od diskriminacije započeti po osnovu Zakona o ravnopravnosti polova koji nisu okončani do dana stupanja na snagu novog zakona, biće okončani po odredbama Zakona o rodnoj ravnopravnosti. 

Zakon utvrđuje posebne oblasti u kojima se sprovode opšte mere koje zabranjuju diskriminaciju i posebne mere za ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti koje sprovode organi javne vlasti i poslodavci. Neke od posebnih mera koje su izazvale najviše pažnje jesu upotreba rodno senzitivnog jezika u nazivima radnih mesta, položaja, zvanja i zanimanja i ravnomerana zastupljenost polova u upravnim i nadzornim telima.

Obaveza Vlade Republike Srbije jeste donošenje planskih akata u vidu Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost na period od deset godina, kao i donošenje Akcionog plana koji služi za sprovođenje strategije. Organi javne vlasti i svi poslodavci koji imaju više od 50 zaposlenih i radno angažovanih lica dužni su da donosu plan i program za ostvarivanje rodne ravnopravnosti, kao i da obaveste Ministarstvo o donetim planovima dostavljanjem izvoda iz plana u delu koji se odnosi na unapređenje rodne ravnopravnosti. Za nepostupanje u skladu sa obavezom obaveštavanja ministarstva propisane su novčane kazne za poslodavca i odgovorno lice.

Bitna novina u odnosu na raniji Zakon o ravnopravnosti polova jeste propisivanje zabrane nasilja na osnovu pola, polnih karakteristika, odnosno roda i nasilja prema ženama u privatnoj i javnoj sferi. Naime ranijim zakonom zaštita od nasilja je bila propisana jedino u okviru porodice, dok se novim zakonom kompletno uređuje obaveze prijavljavljivanja svakog vida nasilja, propisuju se opšte i specijalizovane usluge podrške žrtvama, kao i sami programi za lica koja su izvršila nasilje u vidu obuke usvajanja nenasilnog modela ponašanja. 

Novi zakon propisuje znatno veće iznose novčanih kazni. Poslodavci, političke stranke i sindikalne organizacije će se kazniti novčanom kaznom u rasponu od 50.000,00 do 2.000.000,00 dinara ukoliko ne postupe u skladu sa zakonom, dok je za organe javne vlasti propisana kazna u rasponu od 5.000,00 do 1.500,00 dinara.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili su Vam potrebne dodatne informacije u vezi sa primenom Zakona, možete nam se obratiti na e-mail adresu office@ctlegal.rs.

Comments are closed.

Članica:

Amcham / Advokatska Komora Srbije

SAM

Srpska asocijacija menadžera

Kontakt:

Caković/Tomić – CT Legal

Bulevar Kralja Aleksandra 26

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 411 66 55

Fax: +381 11 411 66 22

office@ctlegal.rs

Poveži se: