Vesti

Usvojen zakon o izmenama i dopunama zakona o elektronskom fakturisanju

23. decembra 2021. godine Narodna skupština RS je na redovnoj sednici usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju (u daljem tekstu: Zakon). Zakon je objavljen dana 29. decembra 2021. godine u „Službenom glasniku RS“ br. 129/2021, a stupio je na snagu 30. decembra 2021. godine.

Izmenama Zakona je predviđeno da se obaveze subjekata javnog sektora u vezi sa primanjem, čuvanjem i izdavanjem elektoronske fakture drugom subjektu javnog sektora, kao i obaveze evidentiranja poreza na dodatu vrednost i obaveze subjekta privatnog sektora da izda elektronsku fakturu subjektu javnog sektora, primenjuju od 01. maja 2022. godine. Obavezna primena sistema elektronskih faktura za subjekte i transakcije kako je napred opisano, stupa na snagu 01. maja 2022. godine, pri čemu će subjekti moći i u prelaznom periodu da koriste sistem elektronskih faktura.

Ostali rokovi iz Zakona o elektronskom fakturisanju nastavljaju da važe i nakon ovih izmena, odnosno obaveza subjekta privatnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu od strane subjekta javnog sektora, kao i elektronske fakture izdate od strane subjekta privatnog sektora primenjuje se od 1. jula 2022. godine. Obaveza izdavanja i čuvanja elektronske fakture u transakcijama između privatnih subjekata, odnosno u privatnom sektoru, kao i obaveza elektronskog evidentiranja obračunavanja poreza važiće od januara 2023. godine.

Izmene Zakona su donete radi efikasnijeg načina sprovođenja procesa zamene papirnog oblika fakture u digitalni. Dodatno, izmenama Zakona je predviđeno da je lista korisnika sistema elektronskih faktura javna lista koja sadrži PIB subjekta javnog sektora, subjekta privatnog sektora i dobrovoljnih korisnika sistema elektronskih faktura i očekuje se da će olakšati korišćenje sistema i ubrzati poslovne procese. Ovu listu objavljivaće Ministarstvo finansija od početka primene prava i obaveza u skladu sa ovim Zakonom na portalu posvećenom sistemu elektronskog fakturisanja i to na osnovu podataka koji postoje u sistemu, pa nije potrebno vršiti softverske izmene.

Napomena: Informacije sadržane u ovom dokumentu ne predstavljaju pravni savet ni po jednom pravnom pitanju, već su date samo u svrhu generalnog informisanja o zakonskim izmenama.

Za sva pitanja možete nas kontaktirati na office@ctlegal.rs 

Comments are closed.

Članica:

Amcham / Advokatska Komora Srbije

SAM

Srpska asocijacija menadžera

Kontakt:

Caković/Tomić – CT Legal

Bulevar Kralja Aleksandra 26

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 411 66 55

Fax: +381 11 411 66 22

office@ctlegal.rs

Poveži se: