Vesti

Doneta odluka o pružanju pravne zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine

17. marta 2022 godine Vlada Republike Srbije je po prvi put upotrebila pravni mehanizam pružanja privremene zaštite iz člana 74. Zakona o azilu i privremenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 24/2018; u daljem tekstu: Zakon) time što je donela Odluku o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine („Sl. glasnik RS“, br. 36/2022; u daljem tekstu: Odluka). Odluka je objavljena dana 18. marta 2022. godine u Sl. glasniku br. 36/2022, a stupila je na snagu narednog dana, 19. marta 2022. godine.

Vanredna zaštita je pravni mehanizam koji je predviđen Zakonom i kojim se zaštita odobrava u slučaju masovnog priliva raseljenih lica koja se ne mogu vratiti u državu svog porekla ili uobičajenog boravišta ako postoji rizik da zbog tog masovnog priliva nije moguće efikasno sprovesti svaki individualni postupak azila radi zaštite interesa raseljenih lica i drugih lica koja traže zaštitu.

Konkretno, Odluka se odnosi na državljane Ukrajine i članove njihovih porodica koji su boravili u Ukrajini, tražioce azila, lica bez državljanstva i strane državljane kojima je u Ukrajini odobren azil ili istovetna nacionalna zaštita i članove njihovih porodica koji su u Ukrajini imali odoboren boravak, kao i na strane državljane koji su u Ukrajini imali odobreno važeće stalno nastanjenje ili privremeni boravak, a koji se ne mogu vratiti u zemlju svog porekla, pod trajnim i dugoročnim okolnostima. Privremena zaštita će se primenjivati i na državljane Ukrajine i članove njihovih porodica koji su u Srbiji zakonito boravili u vreme donošenja ove Odluke, a kojima je pravo na boravak isteklo pre ukidanja Odluke o privremenoj zaštiti.

Prema članu 2 stav 1 tačka 12) Zakona, članom porodice smatra se supružnik sa kojim je brak zaključen pre dolaska u Republiku Srbiju, vanbračni partner u skladu sa propisima Republike Srbije, njihova maloletna deca rođena u braku ili van braka, maloletna usvojena deca ili maloletna pastorčad, s tim što se svojstvo člana porodice može izuzetno priznati i drugim licima, pri čemu se posebno uzima u obzir činjenica da ih je izdržavalo lice kojem je odobreno pravo na azil ili privremena zaštita, njihov uzrast i psihološka zavisnost, uključujući i zdravstvene, socijalne, kulturološke ili druge slične prilike.

Prema članu 4. Odluke, lice kojem je odobrena privremena zaštita ima pristup svim pravima iz člana 76. Zakona, a to su: boravak u periodu važenja privremene zaštite, ispravu koja potvrđuje njihov status i pravo na boravak, zdravstvenu zaštitu, pristup tržištu rada u periodu važenja privremene zaštite, besplatno osnovno i srednje obrazovanje u državnim školama u skladu sa posebnim propisima, pravnu pomoć, slobodu veroispovesti, kolektivni i odgovarajući smeštaj.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nadležno je za registraciju lica kojima je odobrena privremena zaštita i za svako lice donosi pojedinačnu odluku o odobrenju privremene zaštite.

Sve navedeno konkretno znači da nakon što navedena lica pristignu u Srbiju, dobijaju od Uprave za strance Potvrdu o potrebnoj privremenoj zaštiti, a ceo postupak donošenja Oduke o odobrenju privremene zaštite nastavlja se pred Kancelarijom za azil koja donosi Odluku. Nakon donete Odluke, ova lica ne moraju podnositi zahtev za dobijanje boravišne i radne dozvole, već mogu odmah zasnovati radni odnos.

Privremena zaštita traje godinu dana od dana stupanja na snagu ove odluke, dakle od 19. marta 2022. godine do 19. marta 2023. godine. Prema članu 75 Zakona ako razlozi za privremenu zaštitu i dalje budu postojali, trajanje ove zaštite se može produžiti za dodatnih 6 meseci, a najduže do godinu dana. Ukoliko prestanu razlozi zbog kojih je doneta, privremena zaštita će prestati na osnovu odluke Vlade.

Napomena: Informacije sadržane u ovom dokumentu ne predstavljaju pravni savet ni po jednom pravnom pitanju, već su date samo u svrhu generalnog informisanja o zakonskim izmenama.

Za sva pitanja možete nas kontaktirati na office@ctlegal.rs

Comments are closed.

Članica:

Amcham / Advokatska Komora Srbije

SAM

Srpska asocijacija menadžera

Kontakt:

Caković/Tomić – CT Legal

Bulevar Kralja Aleksandra 26

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 411 66 55

Fax: +381 11 411 66 22

office@ctlegal.rs

Poveži se: