Tim

Anita Caković

Senior Partner / Advokat

Anita je jedan od osnivača advokatske kancelarije CT Legal sa višegodišnjim iskustvom rada u advokaturi i bankarskom sektoru. Advokatsku karijeru je započela 2004.god. Poseduje značajnu ekspertizu u oblasti korporativnog prava, M&A, korporativnog upravljanja, zaštite konkurencije, kompleksnih komercijalnih transakcija, programerskih ugovora. Anita je takođe u velikoj meri angažovana na pružanju pravne podrške i tumačenju regulatornog okvira za potrebe digitalizacije poslovanja svojih klijenata i rebrandinga, uključujući vođenje i implementaciju projekata.

Anita je iskusan regulatorni advokat sa širokim znanjem i ekspertizom u oblasti bankarstva i finansija. Ima značajno iskustvo u savetovanju klijenata koji posluju u finansijskom sektoru i IT industriji.

Anita se takođe specijalizovala u oblasti zaštite ličnih podataka i imenovana je kao Lice za zaštitu podataka o ličnosti za više svojih klijenata.

Tečno govori engleski jezik.

Članstva

Advokatska komora Beograda
Advokatska komora Srbije

Obrazovanje

2004, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
2007, Pravosudni ispit

+381 11 411 66 55
anita.cakovic@ctlegal.rs