Tim

Kristina Miladinović

Advokatski pripravnik

Kristina je završila osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u februaru 2021. godine, nakon čega postaje član CT Legal tima. Za vreme studija pohađala je kurs pravne klinike za Anti-korupciju održan u saradnji sa USAID-om. Specijalizuje se za radno pravo i pravo međunarodne trgovine.

Kristina tečno govori engleski jezik i služi se nemačkim jezikom.

Članstva

Advokatska komora Beograda
Advokatska komora Srbije

Obrazovanje

2021, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

+381 11 411 66 55
kristina.miladinovic@ctlegal.rs