Vesti

Advokatska kancelarija CT Legal je održala seminar o primeni Zakona o agencijskom zapošljavanju

Jovana Tomić, advokat i partner u advokatskoj kancelariji CT Legal je dana 20.02.2020. godine održala seminar na temu Zakona o agencijskom zapošljavanju u organizaciji Public Aktiv doo, društva koje se bavi edukacijama i organizacijom seminara kako bi omogućilo polaznicima da uspešno reše pitanja sa kojima se susreću u praksi i da se upoznaju sa novim propisima i njihovim tumačenjem od strane relevantnih stručnjaka.

Narodna skupština Republike Srbije je 6.12.2019. godine usvojila dugo očekivani Zakon o agencijskom zapošljavanju, koji počinje sa svojom punom primenom od 1.03.2020. godine. Na održanom seminaru polaznicima su razjašnjene sve nedoumice u pogledu tumačenja odredbi Zakona o agencijskom zapošljavanju i to pre svega pitanja koja se tiču radnog odnosa na određeno vreme i uračunavanje trajanja ugovora na određeno vreme pre početka primene Zakona, šta se dešava sa ugovorima koje su agencije zaključile pre početka primene Zakona, kako se definiše uporedni zaposleni i šta se dešava ako kod poslodavca nema uporednog zaposlenog, koje su razlike između agencija za privremeno zapošljavanje, zadruga i outsourcing-a, kada dolazi do primene instituta pretpostvake ustupanja, koji su obavezni elementi ugvora o ustupanju zaposlenih, koja su prava i obaveze ustupljenih zaposlenih i druga pitanja.

Ukoliko imate pitanja u vezi primene Zakona o agencijskom zapošljavanju možete da kontaktirate advokatsku kancelariju CT Legal.

Comments are closed.

Članica:

Amcham / Advokatska Komora Srbije

SAM

Srpska asocijacija menadžera

Kontakt:

Caković/Tomić – CT Legal

Bulevar Kralja Aleksandra 26

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 411 66 55

Fax: +381 11 411 66 22

office@ctlegal.rs

Poveži se: