Vesti

Preporuka poslodavcima o korišćenju neiskorišćenih godišnjih odmora zaposlenih iz 2019. i 2020. godine

Dana 12.02.2021.god. donet je Zaključak Vlade RS 05 broj 131-1206/2021 kojim se preporučuju rokovi poslodavcima u vezi sa neiskorišćenim godišnjim odmorima za 2019. i 2020. godinu.

Uzimajući u obzir da mnogi zaposleni nisu bili u prilici da iskoriste godišnji odmor zbog prirode posla u vanrednim okolnostima usled epidemije zarazne bolesti COVID-19, zbog privremene sprečenosti za rad usled oboljenja od zarazne bolesti COVID-19, tako i zbog određivanja izolacije/kućne izolacije u skladu sa zakonom, Zaključkom se preporučuje poslodavcima na teritoriji Republike Srbije da, zaposlenima koji nisu iskoristili pripadajući godišnji odmor za 2020. godinu, omoguće da taj odmor započnu i iskoriste u 2021. godini ili da prvi deo u trajanju od najmanje dve radne nedelje neprekidno iskoriste zaključno sa 31. decembrom 2021. godine, a preostali deo zaključno sa 30. junom 2022. godine.

Takođe se preporučuje poslodavcima da zaposlеnima koji nisu iskoristili deo godišnjeg odmora iz 2019. godine do kraja 2020. godine u skladu sa Zaključkom Vlade 05 broj 53-3041/2020 od 06.04.2020. godine, omoguće da taj deo godišnjeg odmora iskoriste najkasnije do 30.06.2021. godine, a pre korišćenja pripadajućeg godišnjeg odmora za 2020. godinu.

Ovim zaključkom stavlja se van snage Zaključak Vlade 05 broj 131-10296/2020 od 15. decembra 2020. godine, a koji se odnosio samo na zaposlene u ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite.

Comments are closed.

Članica:

Amcham / Advokatska Komora Srbije

SAM

Srpska asocijacija menadžera

Kontakt:

Caković/Tomić – CT Legal

Bulevar Kralja Aleksandra 26

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 411 66 55

Fax: +381 11 411 66 22

office@ctlegal.rs

Poveži se: