Tim

Jovana Tomić

Partner

Jovana je jedan od osnivača advokatske kancelarije CT Legal. Od 2005. god. bavi se advokaturom u oblastima radnog prava, intelektualne svojine, zapošljavanju stranaca, poreskog i privrednog prava. Jovana pruža sveobuhvatnu pravnu podršku u oblasti radnog prava uključujući savetovanje u postupku zaključivanja kolektivnih ugovora i pregovora sa reprezentativnim sindikatima, zastupa klijente u postupcima zabrane zlostavljanja na radu, savetuje u procesu organizacionih promena, pruža kompletnu pravnu podršku u tumačenju i sprovođenju radno pravnih propisa, u M&A transakcijama i učestvuje u kreiranju i realizaciji HR projekata. Njeni klijenti su najveće domaće i inostrane kompanije koje posluju u Srbiji.

Jovana je aktivna u radu Odbora za radno pravo Američke privredne komore i organizuje, vodi i učestvuje na brojnim predavanjima na temu radno pravnog zakonodavstva u Srbiji. Kao predsednik Odbora za radno pravo Američke privredne komore u Srbiji bila je angažovana na predlozima za izmene i dopune Zakona o radu. Jovana je bila članica Employment Law Alliance (ELA), https://www.ela.law/, najveće globalne mreže advokata za radno i imigraciono pravo. Veliki broj međunarodno priznatih organizacija koje se bave istraživanjem pravne prakse u Srbiji, na račun njenog rada objavile su brojne preporuke zadovoljnih klijenata, kako stranih tako i domaćih.

Jovana Tomić je u oblasti radnog prava rangirana u okviru Band 3 prema istraživanju CHAMBERS & PARTNERS

(https://chambers.com/guide/europe?publicationTypeGroupId=7&practiceAreaId=23&subsectionTypeId=1&locationId=185), a takođe aktivno učestvuje u projektima Svetske banke https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32639/9781464815324.pdf?sequence=10).

Jovana tečno govori engleski jezik.

Članstva

Advokatska komora Beograda
Advokatska komora Srbije
AmCham Serbia

Obrazovanje

2004, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
2007, Pravosudni ispit

+381 11 411 66 55
jovana.tomic@ctlegal.rs