Tim

Marina Mihailović

Advokatski pripravnik

Marina je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u februaru 2020. godine, sa prosečnom ocenom 9.27. Advokatskoj kancelariji CT Legal se pridružila 2022. godine, nakon što je prethodno radila u drugoj uglednoj advokatskoj kancelariji u Beogradu, a zatim i u kancelariji javnog beležnika. Trenutno pohađa master studije iz Građanskog i obligacionog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Marina se specijalizuje u oblastima stvarnog i imovinskog prava, prava građenja, ugovornog prava i naslednog prava.

Tečno govori engleski jezik.

Članstva

Advokatska komora Beograda
Advokatska komora Srbije

Obrazovanje

2020, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

+381 11 411 66 55
marina.mihailovic@ctlegal.rs