Blog

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana

by (No comments)

Narodna Skupština usvojila je dana 09. decembra 2022. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 - usklađeni din. izn., 153/2020, 156/2020 - usklađeni din. izn., 6/2021 - usklađeni din. izn., 44/2021, 118/2021, 132/2021 - usklađeni din. izn., 10/2022 - usklađeni din. izn., 138/2022 i 144/2022 - usklađeni din. izn.) (u daljem tekstu: Zakon) (u daljem tekstu: Zakon), koji je počeo sa primenom od 01. januara 2023. godine.st 2023.

Read more …

Doneta odluka o pružanju pravne zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine

by (No comments)

17. marta 2022 godine Vlada Republike Srbije je po prvi put upotrebila pravni mehanizam pružanja privremene zaštite iz člana 74. Zakona o azilu i privremenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 24/2018; u daljem tekstu: Zakon) time što je donela Odluku o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine („Sl. glasnik RS“, br. 36/2022; u daljem tekstu: Odluka). Odluka je objavljena dana 18. marta 2022. godine u Sl. glasniku br. 36/2022, a stupila je na snagu narednog dana, 19. marta 2022. godine.

Read more …

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana

by (No comments)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 17. decembra 2021. godine, a primenjuje se od 1. januara 2022. godine, osim odredaba člana 7. ovog zakona, koje se primenjuju od 1. marta 2022. godine.

Read more …

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima

by (No comments)

Dana 17. novembra 2021. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji je stupio na snagu 27. novembra 2021. godine (u daljem tekstu: Zakon). Zakon je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije br. 109/2021 od 19. novembra 2021. godine.

Read more …

Usvojen Zakon o zaštiti potrošača

by (No comments)

Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je 09. septembra 2021. godine Zakon o zaštiti potrošača koji je stupio na snagu 19. septembra 2021. godine, a koji će početi da se primenjuje 20. decembra 2021. godine..

Read more …

Usvojen Novi Zakon O Zaštiti Poslovne Tajne

by (No comments)

Novi Zakon o zaštiti poslovne tajne (Službeni glasnik RS br. 53/2021) je stupio na snagu 5. juna 2021. godine, kog dana je prestao da važi Zakon o zaštiti poslovne tajne iz 2011.god. (Službeni glasnik RS, broj 72/11).

Read more …

Usvojen Zakon o rodnoj ravnopravnosti

by (No comments)

Narodna skupština usvojila je Zakon o rodnoj ravnopravnosti 24.05.2021. godine, koji je stupio na snagu 01.06.2021 godine, stim što odredbe zakona koje se odnose na neplaćeni kućni rad, pružanje specijalizovanih usluga podrške za žrtve nasilja i objavljivanje godišnjih statističkih podataka počinju da se primenjuju od 1. januara 2024. godine. 

Read more …

Pojednostavljen postupak za dobijanje radne i boravišne dozvole za strane državljane

by (No comments)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019) i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019 - dalje: Izmene Zakona), doneti su aprila 2019. godine, u cilju unapređenja procedure izdavanja boravišne, odnosno radne dozvole strancu, a primenjuju se od 7.5.2019. godine.th of May 2019.

Read more …

Objavljen Vodič za bezbedan i zdrav rad od kuće

by (No comments)

Uprava za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja izradila je Vodič za bezbedan i zdrav rad od kuće koji je objavila 18. januara 2021. godine na svom zvaničnom sajtu. Vodič za rad od kuće je namenjen poslodavcima i zaposlenima sa praktičnim smernicama u cilju olakšanja rada u novonastaloj situaciji.

Read more …

Advokatska kancelarija CT Legal je održala seminar o primeni Zakona o agencijskom zapošljavanju

by (No comments)

Jovana Tomić, advokat i partner u advokatskoj kancelariji CT Legal je dana 20.02.2020. godine održala seminar na temu Zakona o agencijskom zapošljavanju u organizaciji Public Aktiv doo, društva koje se bavi edukacijama i organizacijom seminara kako bi omogućilo polaznicima da uspešno reše pitanja sa kojima se susreću u praksi i da se upoznaju sa novim propisima i njihovim tumačenjem od strane relevantnih stručnjaka.

Read more …

Izmene poreskih propisa – test samostalnosti preduzetnika

by (No comments)

Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana koji se primenjuje od 1. januara 2020. godine, osim odredbi koje se odnose na oslobađanje od plaćanja poreza po osnovu zarade kod poslodavca koji obavlja inovacionu delatnost, koje će se primenjivati od 1. marta 2020. godine.

Read more …

Serbian Parliament adopts the Law on Agency Employment

by (No comments)

The Government of the Republic of Serbia adopted the long-awaited Law on Agency Employment (hereinafter referred to as the Law) on December 6, 2019. This Law regulates the field of employment through temporary employment agencies (hereinafter referred to as the Agency).

Read more …

Credible document for commuting costs of employees

by (No comments)

Ministry of Finance of Republic of Serbia published the Opinion no. 011-00-12/2019-04, dated 01.02.2019., stating that commuting costs are considered non-documented expenses unless the employer provides credible documents as evidence that the employees costs for commuting to and from work have been properly reimbursed (e.g.  bill for monthly public transportation ticket, daily ticket, one-way ticket,bill for gasoline if the employee is using his or her personal vehicle, etc.)

Read more …

CT Legal član AmCham-a

by (No comments)

Jovana Tomić, CT Legal je postala je član Američke privredne komore (AmCham), jedne od vodećih poslovnih acocijacija u zemlji koja broji više od 200 američkih, medjunarodnih i lokalnih kompanija članica, usmerenih na unapredjenje poslovnog okruženja u Srbiji, razmenu znanja i iskustava u cilju implementacije dobre poslovne prakse.

Read more …

Članica:

Amcham / Advokatska Komora Srbije

SAM

Srpska asocijacija menadžera

Kontakt:

Caković/Tomić – CT Legal

Bulevar Kralja Aleksandra 26

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 411 66 55

Fax: +381 11 411 66 22

office@ctlegal.rs

Poveži se: